ചെലവ് കുറഞ്ഞ വിമാന ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യ

വിമാന ടിക്കറ്റ് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യ.സഞ്ചാരി എന്നാ ഗ്രൂപ്പില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് ആണിത്. പ്രവാസികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ സിനിമ പോലെ കുറച്ചു തല തിരിഞ്ഞ വഴിയാണ് ഇത്. ഒറ്റ വായനയിൽ പിടികിട്ടുമോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വിവരിക്കാം.

വീഡിയോ കാണാം

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*