സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും 99,199, 249, ….999 ഇങ്ങനെ വില ഇട്ട സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ ഈ തട്ടിപ്പ് ഉറപ്പായും അറിയണം

സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും സാധനം വാങ്ങുമ്പോള്‍ ബാക്കി കിട്ടാനുള്ള 1 രൂപ നിബന്ധമായും വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നു പറയുന്നതെന്ത് കൊണ്ടെന്നറിയാമോ? ഒരു ദിവസം 500 ആളുകള്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യാപാര ശൃംഗലയുടെ ഒരു ഷോപ്പില്‍ എത്തുകയും, അവരാരും തന്നെ ബാക്കി കിട്ടാനുള്ള ഒരു രൂപ വാങ്ങാതെയുമിരുന്നാല്‍, 500 * 1 = 500 രൂപ. അങ്ങനെ 365 ദിവസം, 500 * 365 = 1,82,500രൂപ, ഇത് ഒരു ഷോപ്പിലെ കാര്യമാണ്.

ഇത്തരത്തില്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആ വ്യാപാര ശൃംഗലയുടെ 1500 ഷോപ്പുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 1,82,500 ത 1500രൂപ = 273,750,000 രൂപ, അങ്ങനെ ഒരു വര്‍ഷം കൊണ്ട് 27 കോടി രൂപ. (ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അതേ സമയം കാര്‍ഡ് പേയ്മന്റ് ആണെങ്കില്‍ ഈ കബളിപ്പിക്കല്‍ നടക്കില്ല. ക്യാഷ് പേയ്മന്റ് ആണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ബാലന്‍സ് 1 രൂപയാണെങ്കില്‍ കൂടി വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായി ഇതിനെ കാണുക).

ഇതിലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഈ തുക ടാക്‌സബിള്‍ അല്ല എന്നതാണ്, കാരണം ബില്ലില്‍ ഒരിക്കലും ഒരു രൂപ കൂട്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ സാധനങ്ങളുടെ വില സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 49/, 99/, 999/ ഇങ്ങനെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ ഗൂഢതന്ത്രം. നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞില്ലേ എങ്കില്‍ ഇനി ഈ വിലപ്പെട്ട വിവരം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കൂടി പകര്‍ന്ന് നല്‍കു. തീര്‍ച്ചയായും നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരെ ബോധവാന്മാര്‍ ആക്കാന്‍ പരമാവധി ഷെയര്‍ ചെയ്യണം.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*