ഇനി വൈദ്യുതിയും റീചാര്‍ജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം

February 19, 2018 Faznews 0

മൊബൈല്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതു പോലെ ഇനി വൈദ്യുതിയും റീചാര്‍ജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. വൈദ്യുതി ബില്ലറിയാന്‍ മീറ്റര്‍ റീഡറെ കാത്തിരിക്കുകയോ പണമടക്കാനായി ബില്‍കൗണ്ടറിന് മുന്നില്‍ ക്യു നില്‍ക്കുകയോ വേണ്ട. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച പ്രീപെയ്ഡ് […]